af | nov 7, 2019 | Ledelse

De 3 første strategier til System intelligent ledelse

For at give dig en forståelse af denne ledelses strategi og viden om hvorfor det virker, vil jeg den kommende tid skrive artikler om emnet. Denne gang får du de første 3 ud af 10 strategier til System intelligent ledelse.

System intelligent ledelse er en levende organisme

Der er en øget efterspørgsel efter et andet lederskab i verden [1].  I stedet for at tænke i kontrol eller linearitet er der brug for at tænke i ledelse af komplekse systemer, der ikke bare kan styres.

Hvad nu hvis vi kigger på ledelse fra et systemisk perspektiv? Systemer er netværk af relationer mellem individer som handler og interagerer sammen, ligesom celler i en levende organisme. Og levende organismer forandrer sig og tilpasser sig. Disse systemer udfører de mest vanskelige opgaver hver eneste dag. Og for at kunne gøre det, må individerne i systemet fokusere på hele systemet – ikke de enkelte dele – mens de bidrager til det fælles formål.

Systemet udvikler sig, lærer og selv-organiserer sig. Og systemet har en indbygget evne til at modtage ny information, tilpasse sig miljøet, integrere forskelle, bidrage til et fælles formål (skabe resultater!) og forny sig selv. Det er holistisk, inkluderende og bæredygtig i sit væsen.

Men hvad betyder det for ledelse? System intelligent ledelse er en rolle, der tilhører hele teamet. Det er ikke bare en jobbeskrivelse for en leder. System intelligent ledelse hjælper teamet med at opnå deres fælles vision ved at dele magt og ejerskab. Det kræver bæredygtighed på tværs af grænser. Og det kræver at du accepterer, at systemet er levende!

Jeg udfordrer dig hermed til at se og skabe dit eget lederskab fra dette systemiske perspektiv!
I denne og kommende artikler om emnet, vil jeg beskrive de strategier, du kan bruge for at lede dit team og organisation system intelligent, så teamet bliver mere bæredygtigt.


[1] Jeg er blandt andet inspireret af Frederic Laloux (bogen ”Reinventing organizations”), organisationsforskerne Raimo Hämäläinen og Esa Saarinen (Aalto University) og Center for Right Relations (USA).

System intelligent ledelse – strategi 1: Se dit system!

 

 

 

 

Kender du historien om de fem blinde mænd og elefanten? I denne fabel rører fem blinde mænd ved en elefant uden at kunne se, at det er en elefant. Hver mand føler noget bestemt. Den ene tror, det er en slange; den anden tror, det er et tæppe; den tredje tror, det er en søjle osv. Når de sammenligner oplevelser, er de helt uenige. I nogle versioner af denne historie, stopper mændene med at tale sammen eller lytte til hinanden eller ”se” det fulde billede af elefanten. Da en seende mand kommer forbi og ser hele elefanten på en gang, lærer de blinde mænd, at de er blinde.

Temaet for denne fabel er, at selvom ens subjektive oplevelse kan synes rigtig, er det kun en del af sandheden. Derfor kan jeg så godt lide denne sætning:

”Alle har ret – (tankestreg) – delvist!”

Læren fra denne fabel gælder også i en virksomheds kontekst. Forestil dig, at elefanten repræsenterer et system:

Et usynligt net af relationer mellem gensidigt afhængige individer i dit team eller organisation, som arbejder sammen om et fælles formål/opgave.

På daglig basis skal vi håndtere mange komplekse ”elefanter” og ofte oplever vi at vi er ”blinde mænd”, der kun oplever dele af helheden.

 

Derfor

Når du leder system intelligent,
er du villig og i stand til at se systemet først!

 

System intelligent ledelse – strategi 2: Fokus på systemet

 

 

 

 

Som mennesker har vi brug for at være en del af levende systemer. Vi ønsker at høre til og relatere. Og vi ved, at systemer er mere end blot summen af dets dele. ”Sammen kan vi skabe mere” er en anerkendt talemåde om teams og betyder at relationer mellem folk skaber en synergi i forhold til opgaveløsningen, som er mere end alle de individuelle anstrengelser tilsammen.

Denne forståelse er også vigtig for organisationer. Et system er bedst forstået i konteksten af relationerne mellem individerne i systemet og mellem delsystemerne i systemet. Ligesom problemer skal ses som en del af et større system.

Oversat til en arbejdskontekst betyder dette, at hvis der er udfordringer i et team, så skift dit fokus fra de enkelte personer til teamet som samlet system. Dette vil undgå lineær årsag-virkning-tænkning (”det er hans skyld!”). Og det vil hjælpe dig og teamet til at finde løsninger (”hvordan løser vi dette?”) og dermed fælles ejerskab til problemet.

Da teamet er en del af en større kontekst/organisation, vil denne fremgangsmåde også påvirke resten af organisationen eftersom ændringer ét sted i et system, påvirker alle de andre dele af systemet. En holistisk tilgang til teams er således meget mere effektiv.

 

Derfor

Når du leder system intelligent,
skal du fokusere på systemet!

 

 

System intelligent ledelse – strategi 3: En stemme fra systemet

 

 

 

 

Som sociale væsner definerer vi os selv via vores relationer. Vi giver mening til verden, mens vi interagerer med andre. Vi opbygger vores egne subjektive holdninger, oplevelser og viden om alting og alle, inklusiv os selv, gennem kommunikation og samvær med andre og deres subjektive forståelser. Alligevel har vi en tendens til at tro, at vores egen oplevelse er hele sandheden. Eller sagt på en anden måde, vi tager tingene personligt og vi har personlige dagsordener.

Når vi fastholder vores eget perspektiv eller tager ting personligt på arbejdspladsen, er det ikke gavnligt for teamets formål og opgaveløsning. Ligesom det heller ikke er godt for nogen at holde vores egen holdning tilbage.

Systemer har isomorfe træk. Det vil sige, at det du oplever som individ, ofte også bliver oplevet i det større system (dit team eller organisation). Så din evne til at se dit ”personlige” perspektiv som et udtryk på vegne af systemet, vil gøre det nemmere at skabe mening til systemet. Din egen oplevelse skal være din opmærksomhed på, hvad der kan være på spil i hele systemet. På den måde bliver din stemme ikke personlig men ”en stemme fra systemet”.

Går du til dit team som leder med denne forståelse, bliver det nemmere også at høre de kritiske stemmer og være undersøgende på hvilke andre stemmer der er i systemet. Et godt alternativ til at tænke: ”nu er han kritisk igen = jeg kan ikke lide ham = jeg bruger 80% negativ energi på 20% af mine medarbejdere”, er derfor at spørge nysgerrigt til stemmen. For eksempel: ”hvilken drøm/ønske, ligger bag ved denne stemme?” og spørge, om der kunne være andre stemmer repræsenteret i teamet end denne.

 

Derfor

Når du leder system intelligent,
skal du huske at alle stemmer er en ”stemme fra systemet”