af | nov 22, 2019 | Ledelse

Flere strategier til system intelligent ledelse

Jeg har tidligere skrevet om den nye ledelsesforståelse: System intelligent ledelse, og om tre strategier, der er vigtige for at lede teams og organisationer. I denne artikel beskriver jeg yderligere to strategier, der vil øge din system intelligens som leder. Men lad os først tage et kig på tre typer intelligenser, der hjælper os med at handle og interagere i relations-systemer.

Emotionel Intelligens

Er evnen til at genkende din egen og andres følelser, at kunne skelne mellem forskellige følelser; at kunne italesætte dem på en passende måde og bruge følelsesmæssig information til at guide din tænkning og adfærd.

Social Intelligens

Er evnen til at kommunikere effektfuldt i sociale relationer ved at ”tune ind” på andre. At du ved, hvilken adfærd, der vil være hensigtsmæssig sammen med andre mennesker. Og at du kan inspirere og motivere andre mennesker med positiv energi.

System Intelligens

Er forståelsen af dig selv og de andre som en del af et system eller noget større. Det er evnen til at se din oplevelse som ikke bare din egen, men som en del af det større system. Det består også af evnen til at ”læse” atmosfæren i rummet; at forstå gruppe dynamikken og at kunne udvikle relations-systemet fremfor enkeltindividerne i systemet.

Så hvor intelligent er du? For eksempel på en skala fra 1-10? Hvor vil du gerne være på skalaen om 6 måneder? Og hvad skal der til?

System intelligent ledelse – strategi 4: Hør alle stemmer

 

 

 

 

Marginalisering er undertrykte “stemmer”

Marginalisering er et almindeligt systemisk (og menneskeligt) fænomen. Det betyder, at bestemte meninger, følelser, interesser eller ”stemmer” indenfor et system er undertrykt. Disse stemmer bliver benægtet og betragtes ikke som en del af systemets (teamets eller organisationens) perspektiv på en bestemt sag. Dette indikerer, at systemet ikke er klar til at se eller udfolde de muligheder, som disse stemmer indeholder. Det bliver for eksempel tydeligt, når folk (teammedlemmer eller ledere) prøver at overbevise andre om deres oplevelse og ikke ønsker at høre, hvad andre har at sige.

Ulempen ved marginalisering er at værdifuld information bliver ignoreret. Undertrykte stemmer repræsenterer tabuer – folk er enten ikke klar til at høre dem eller de er for forskellige fra status quo. Men ofte er marginaliserede stemmer også indikationer på nye perspektiver, forståelser eller tegn på, at ”noget er ved at ske”.

Villigheden til at høre alle stemmer og anerkende dem som en del af systemet – ikke bare som personlige holdninger – frigør værdifuld information i systemet. Når alle stemmer er hørt, kan systemet frigøre sig fra den følelsesmæssige spænding, der var bygget op. Stemmerne får plads og kan bevæge sig frit. Dette øger opmærksomheden på nye forståelser og nye muligheder, som ofte resulterer i udvikling, innovation, transformation.

 

Derfor

Når du leder system intelligent,
skal du huske alle stemmer!

 

System intelligent ledelse – strategi 5: Tag en dyb indånding

 

 

 

 

Teams og organisationer er som et økosystem

Alle økosystemer trækker vejret på forskellig vis. Nitrogen, oxygen, kulstof og andre næringsstoffer bevæger sig gennem økosystemer i et forudsigeligt mønster eller cyklus. Disse organismers grænser bliver nødt til at være gennemtrængelige for at energien kan flyde ind og ud.

På samme måde er det med teams og organisationer. De lever af at udveksle energi. Og en organisations energi (eller ilt) hedder information. Mængden af information som et system udveksler med sine omgivelser, afgør hvor levende systemet er. Hvis et system stopper med at ”trække vejret”, altså udveksle energi med andre systemer, så vil det til sidst dø. Derfor skal et systems grænser være åbne for, at der kan tilgå information til og fra systemet.

Dette er dog ikke ensbetydende med at al information skal tilflyde et team. Noget information tilkommer ikke teamet og skal holdes ude. Eller man kan med Humberto Maturanas ord sige, at det skal være en ”tilpas forstyrrelse”, for at systemet kan tage informationen ind.

Et teams evne til at tage imod ny – også svær – information er afgørende for teamets udvikling og forandringsmuligheder. Og teamets permeabilitet afgør hvad det vil gøre med ny, ukendt information.

 

Derfor

Når du leder system intelligent,
er du opmærksom på,
om teamet trækker vejret ved
at information flyder let og ubesværet til og fra teamet