Kan du læse dit team?

af | sep 16, 2016 | Ledelse

Oplever du nogle gange som leder:

 • At dit team ikke rigtigt får løst deres opgaver, men bruger en masse tid på andre ting?
 • At der er en masse ”gift” og usagte ting i atmosfæren omkring teamet og at du ikke rigtigt ved hvordan I skal få talt om det?
 • At dit team bevæger sig meget i følelsernes domæne og har svært ved at komme videre til refleksionens og beslutningens domæne?

Så er du ikke alene om denne oplevelse. Og du kan træne dine evner til at arbejde med dette, også kaldet System intelligens.

Se teamet som et system frem for en gruppe af individer

Jeg stiftede første gang bekendtskab med begrebet System intelligens i forbindelse med min internationale coachuddannelse i Oslo i 2011. Jeg blev meget optaget af den forskel, det kan have på et team at arbejde med teamet som ”et system” fremfor en gruppe af individer.

Effekten er større og mere varig, når lederen trænes i dette fokus og/eller teamcoachen arbejder ud fra denne tilgang.

System Intelligens og teamudvikling

Når 2 plus 2 bliver til 5 i et team, er der tale om et team med synergieffekt. For at nå hertil skal teamet og lederen af teamet have en høj System intelligens. Dvs. evnen til at udnytte den positive energi og atmosfære, der ligger i teamet “som system”. Dette kalder på  teamudvikling eller træning af lederens System intelligens.

Denne intelligens handler om evnen til at identificere og samarbejde i grupper og teams og kunne analysere hvilke strategier, der er bedst for, at systemet kan udvikle sig. Det er at kunne bevæge sig fra det individuelle niveau til synergi-niveauet i teamet, samt at kunne se sig selv som værende en del af systemet.

Oplevelsen af at være en del af den samme enhed, som har sit eget liv, er udtryk for System intelligens. Nøglen til høj System intelligens er social balance. Det er evnen til at afstemme sig efter hinanden og  maksimere relationerne i teamet, der gør gruppen særligt talentfuld, produktiv og succesrig.

Det, der kendetegner et team med høj System intelligens, er at

 • Konflikter ikke bliver set som et problem, men som et signal om at teamet har brug for forandring. Konflikter håndteres dygtigt og konstruktivt ud fra tesen om at ”noget prøver at ske”.
 • Der er en evne til at læse ”the emotional field” i systemet. Når teamet spejler sine følelser, kan det begynde at selv-korrigere.
 • Der er fokus på, at alle stemmer skal høres og at en stemme ikke er individuelt båret men er en ”stemme fra systemet” – også de upopulære stemmer. Hver stemme bærer på viden, data og følelser på vegne af systemet.
 • Der praktiseres anerkendelse af forskelligheder og nye ideer.
 • Der arbejdes konstruktivt med metoden ”De sorte ryttere”, som jeg vil skrive mere om i en andet blogindlæg.

Det handler ikke om ”mig” eller om ”dig og mig”, men om ”os” i dette system og det, der er i gang med at ske.

Her er nogle eksempler fra mine konsulentopgaver på ledere og teams, der efterfølgende har trænet System intelligens:

 • Lars er frustreret over den dårlige stemning, der er i hans lederteam. Han fornemmer, at der er noget, der ikke bliver sagt. Men han ved ikke, hvordan han skal skabe en atmosfære, hvor teamet har tillid til at fortælle, hvad der sker.
 • Et team domineres af nogle få, der udtaler sig hele tiden. Andre teammedlemmer har værdifuld viden og erfaringer, men magter ikke at sige det højt.
 • Der er en fjendtlig sladder-kultur i organisationen, men ingen tør tale direkte om rygterne og problemerne.

Et team kan trænes i at have betydende dialoger og undgåelse af forgiftende kommunikation. Resultatet er bedre beslutninger, arbejdsglæde, plads til forskelligheder og effektiv opgaveløsning.

Træn System intelligens på min nye Teamcoach uddannelse

Vil du lære mere om system intelligens er modul 3 på min nye Teamcoach uddannelse baseret på denne intelligens. Læs mere om teamcoach uddannelsen her.

Vil du hellere træne dine intelligenser gennem et individuelt Ledercoaching-forløb er det også en effektiv måde at arbejde med dine intelligenser på. Læs mere her.

Teamcoaching
Du kan også hyre mig som uddannet teamcoach til at træne med og udvikle dit team. Jeg coacher teamet som et system, og bliver du nysgerrig efter hvordan jeg gør det, kan du læse mere på min hjemmeside her: Relationscoaching i teams.

Er I en gruppe eller et team?
Er du måske også i tvivl om I er en gruppe eller et team, kan du læse mere om min tilgang her: Fra gruppe til team.

Har I det svært i dit team?
Det kan også være, at I har det svært i dit team? Så kan du læse mere om hvad jeg kan bidrage med her: Når det bliver svært.

Har du spørgsmål eller kommentarer til indlægget må du meget gerne skrive her på bloggen og jeg uddyber gerne.

God ledelseslyst,
Lena Uldall

Læs mere på bloggen om hvordan du kan få mere succes som leder ved at træne de øvrige intelligenser:

 • Bliv bevist om din Emotionel intelligens
 • Træn din Sociale intelligens