System intelligens – det nye sorte?

af | sep 9, 2016 | Ledelse, Teamcoach uddannelse

De tre Intelligenser

Emotionel Intelligens

Kort fortalt handler Emotionel Intelligens om en persons evne til at bruge sine følelser på en positiv måde. Med det menes graden af kendskab til os selv, vores følelser, handlinger og reaktioner samt hvordan vi udtrykker og styrer disse følelser for at opnå resultater sammen med andre.

Det indebærer også evnen til egen-motivation, impulskontrol samt forståelse for sammenhængen mellem vores adfærd og den effekt, den skaber hos andre.

Social Intelligens

Social Intelligens bygger videre på Emotionel Intelligens og regnes som evnen til at vise empati med andre og se en situation fra deres perspektiv. Formår vi at forstå andres følelser, i stedet for at opdigte hvad vi tror, eller det som passer os bedst? Elementerne i Social intelligens gør os i stand til at knytte sociale kontakter og skabe gode samarbejdsrelationer, der varer ved.

Både Emotionel Intelligens og Social Intelligens er afgørende for at skabe gode teams. Men hvad er så den nye intelligens og hvad kan den bidrage med?

System intelligens – det nye sorte?

System intelligens handler om evnen til at se, forstå og arbejde med, og i, et menneskeligt relationssystem, for at frigøre og udnytte dets iboende indsigt og potentiale.

Fokus skifter fra enkeltindividerne i systemet (fx teamet) til selve systemet, og hvordan dette kommer til udtryk gennem sine medlemmer. På den måde bliver de enkeltes følelser, ord og handlinger et udtryk for dynamikken i systemet.

Ved at have fokus på systemets/teamets kollektive potentiale og intelligens, skabes synergier, ideer og kreativitet fordi teamet trækker i samme retning.

System Intelligens

System intelligent ledelse

Nøglen til system intelligent ledelse er evnen til at se og arbejde med selve systemet eller ”vi”-et. Så snart to eller flere mennesker mødes, opstår der et system mellem dem. Et ægteskab er for eksempel et system. Vi ved alle, at ægteskabet er der, men vi kan hverken se det eller føle på det. Alligevel kan vi beskrive det med utallige metaforer og kvaliteter fx ”et bjerg”, ”et tordenvejr”, ”et skib”.

På samme måde som i et ægteskab har ethvert team og enhver organisation sit eget system. Systemet er ”vi”-et som eksisterer mellem individerne i et system. ”Vi i vores team”, ”vi i vores organisation” osv.

Systemet er ofte svær at opdage for dem som er i teamet, men lettere at beskrive fra et ståsted udenfor.  Prøv selv at tænke på et team eller en afdeling i din organisation, som du ikke selv er en del af, men som du jævnligt må forholde dig til. Læg mærke til hvad der sker, når du fokuserer på teamet eller afdelingen fremfor enkeltindividerne.

Ved at stille dig selv følgende spørgsmål bliver systemet måske mere synlig for dig:
•    Hvordan vil du beskrive teamet/afdelingen?
•    Hvilke kvaliteter har den ?
•    Hvad står den for?
•    Hvad udtrykker den ?

At se og opleve teamets ”vi” hjælper ofte ledere og medarbejdere til at forstå hvilken rolle, de spiller i systemet, som de er en del af, hvordan de opfattes og hvilken effekt de har på andre.

En leder som accepterer, forstår og bruger System Intelligens, er i stand til at optimere teamets kollektive ressourcer og skabe bedre resultater. Lederen kan altså bruge System Intelligens til at påvirke og skabe positive forandringer.

System Intelligens ledelse bygger på 5 grundantagelser, som jeg vil skrive mere om i en ny blog. Så hold øje med mit nyhedsbrev, hvis du vil læse mere om System intelligens.

Her kan du træne dine forskellige intelligenser

Du kan også træne dine forskellige intelligenser på min nye Teamcoach uddannelse, der starter til december og med en gratis introaften den 6. oktober. Hvert modul på Teamcoach uddannelsen er træning i hver sin intelligens, så du udvikler dine kompetencer og færdigheder indenfor både Emotionel, Social og System Intelligens.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen er du også velkommen til at kontakte mig på mail lena@uldallconsult.dk eller mobil 21 75 90 80.

Jeg vil glæde mig til at høre fra dig.

God ledelseslyst,

Lena Uldall

[hr]

Bliv inspireret til hvordan du kan forbedre din ledelse eller virksomhed og læs mere om vore tanker om ledelse og organisationsudvikling. Tilmeld dig vores nyhedsbrev

[hr]

Læs mere:

Jeg er inspireret af materialet fra min internationale certificering som ORSC’er (Organization & Relationship Systems Coaching) samt international teamcoach, Anne Rød’s bog: Endring, systeminspirert ledelse i praksis (2015)