Stemmer i systemet

af | sep 23, 2016 | Ledelse, Teamcoach uddannelse, Teamudvikling

Alle medlemmer af et teamsystem er informationsbærere, også kaldet stemmer i systemet.

Hver og en af teamets medlemmer er informationsbærere på vegne af relations-systemet/teamet. Tilsammen giver de et billede af teamets tilstand, behov eller ønsker. Ved at træde et skridt tilbage og flytte fokus fra enkeltindividerne i teamet til hele relations-systemet, vil du og de få adgang til ny information på to niveauer: Stemmerne i teamet (udtrykt af det enkelte individ) og teamets egen stemme.

stemmer-i-systemet

Mange teammedlemmer er optaget af deres egen stemme, og den er vigtig fordi alle repræsenterer en stemme i systemet. Men det er lige så vigtigt at lytte til andres stemmer for at vi kan se og opleve helheden i teamet.

Evne til at lytte til alle stemmer

Evnen til at lytte til alle stemmer kaldet i systeminspireret ledelse for ”Deep Democracy” (også inspireret af Arnold Mindell). Det handler om at få fat i bredden af oplevelser og synspunkter, som er til stede i et team. Ved at lytte til alle stemmer i relations-systemet kan teamet høre, se og forstå sig selv bedre.

Spejling af teamet

Forestil dig fx at holde et imaginært spejl op for dit team, så teamet kan se sig selv i spejlet. På denne måde synliggøres teamets mangfoldighed, hvad de kan forenes om og hvor de er uenige. Du kan som leder hjælpe teamet til  i fællesskab at søge en fælles platform og derfra udforske, hvad de videre har brug for som team.

Det vil være vigtigt ikke at marginalisere stemmer som er anderledes eller kritiske, men huske på, at de ligeledes giver vigtig information om teamets ståsted.

Vær hellere nysgerrig på den positive intention bag det, de siger. Er de bekymrede for om de kan følge med? Er de bekymrede for kvaliteten af opgaveløsningen? Osv.

Løsninger der hjælper teamet fremadrettet

Hvad er det, de ved, som hele teamet vil ha’ glæde af at vide? I stedet for at skabe fronter og modsætninger, søger system intelligente ledere at finde løsninger, der hjælper teamet fremadrettet.

Helt konkret
Du kan som leder opfordre til at alle stemmer høres – ikke kun de kritiske eller dem, der altid siger noget, men også de stille eller positive stemmer. Du kan f.eks. vælge at brede dialogen ud til hele teamet ved at sige og spørge: ”Så det var én stemme… lad mig høre om der er andre stemmer til stede?”

Den system intelligente leder

Den system intelligente leder lægger mærke til dynamikken i teamet og deler det hun ser, med teamet. På den måde hjælper hun teamet til at se sig selv og tilrettelægger en dialog for at finde fælles løsninger.For at få adgang til teamets indre kreativitet og ressourcer må hele teamet lytte for at forstå.

Dette kan tage både tid og kræve træning, og den system intelligente leder går forrest mens hun giver rum til at lytte og respektere alle meninger – også de upopulære eller kritiske. Hvis lederen ignorerer stemmerne fra teamet, vil problemerne øges, og resultatet bliver mere ineffektivitet og et dysfunktionelt team. Men når teamet som helhed ser sig selv i spejlet ærligt og oprigtigt, vil det også forstå, hvad behovet er og hvad som kræves som team.

Sparring og redskaber til din teamledelse

Har du lyst til at få sparring eller gode redskaber til din teamledelse er du meget velkommen til at maile på lena@uldallconsult.dk eller ringe på mobil 21759080. Så tager vi en snak om hvordan jeg bedst kan hjælpe dig.

Det kunne også være at du har lyst til at udvikle din system intelligens? I så fald vil jeg opfordre dig til at være med på min teamcoach uddannelse, der starter til december. Du kan læse mere om min uddannelse her.

God ledelseslyst,

Lena Uldall

P.s: Jeg holder gratis introaften til teamcoach uddannelsen 6. oktober kl. 19.00-21.30, hvor du vil få forskellige ”appetizers” på hvad uddannelsen indeholder . Tilmeld dig her

Læs mere: Jeg er inspireret af materialet fra min internationale certificering som ORSC’er (Organization & Relationship Systems Coaching) samt international teamcoach, Anne Rød’s bog: Endring, systeminspirert ledelse i praksis (2015)