Træn din Sociale intelligens

af | sep 2, 2016 | Ledelse

Mange ledere oplever engang imellem at blive målt. For eksempel i den psykiske del af en APV, ved Trivselsundersøgelser, 360 graders evalueringer, De 5 kernekompetencer  osv.

Disse målinger er også målinger på din Sociale Intelligens som leder.

Din Sociale intelligens som leder handler om din evne til at forstå dine medarbejders følelser og perspektiver, at kunne læse medarbejdernes motiver og motivation for det, de gør og bringe det bedste frem i andre.

Social Intelligens kan trænes

Social intelligens (SI)

Social intelligens kaldes også for den interpersonelle intelligens og handler om at kunne læse og forstå andres emotionelle oplevelser. I stedet for at projicere dine egne følelser over på andre skal du være åben og nysgerrig efter at forstå deres perspektiv.

Den sociale hjerne

Bogen, Social Intelligence, af Daniel Goleman, dokumenterer et tankevækkende materiale om den ”sociale hjerne” og det vidtforgrenede neurale netværk, der samordner vores aktiviteter, når vi forholder os til andre mennesker. Goleman skriver i bogen, at vi er langt mere forbundne med andre mennesker, end vi gør os klart. Vi deltager hele tiden i en ”neurologisk ballet”, der forbinder os fra hjerne til hjerne med alle omkring os.

Det er med andre ord vores daglige møder med familie, venner, kollegaer og alle andre, der på godt og ondt former hjernen og påvirker cellerne over alt i kroppen – helt ned på det genetiske plan.

Gode relationer er som vitaminindsprøjtninger, dårlige som gift

Når vi reagerer på hinanden, har det vidtrækkende biologiske konsekvenser og udløser en strøm af hormoner, der regulerer alt fra hjertet til immunforsvaret. Gode relationer kan derfor fungere som vitaminindsprøjtninger og dårlige som gift til kroppen.

SI indeholder to ting: Social bevidsthed, dvs. det vi fornemmer om den anden, og Social talent, dvs. det vi gør med denne bevidsthed.

Social bevidsthed:

 • Primær empati hjælper os med at læse andre mennesker præcist. Dette fokus giver grundlaget for interpersonelle lederkompetencer som indflydelse og overtalelse, at kunne inspirere andre og motivere dem, teamwork og samarbejde.
 • Samstemmighed handler om at lytte, evnen til at sætte sig i den andens sted og forstå den andens behov og motiver.
 • Empatisk præcision er opmærksomheden på den andens motiver og hensigter. Dette gør os bedre i stand til at forudsige, hvad den anden person vil gøre.
 • Social erkendelse er viden om, hvordan den sociale verden fungerer, hvordan vi tillægger sociale begivenheder mening og hvor godt vi klarer os i samværet med andre.

Social talent:

 • Samtidighed er evnen til at komme på bølgelængde med en anden, herunder evnen til at aflæse og handle på non-verbale signaler.
 • Selvfremstilling er evnen til at udtrykke sig og  præsentere sig selv effektivt. Timing og følelsesmæssig selvkontrol og afstemning ift situationen.
 • Indflydelse er evnen til at opnå konstruktive resultater ud fra hvad der er passende i de sociale relationer.
 • Deltagelse afspejler personens evne til at vise medfølelse fx det at hjælpe sine kolleger.

En leder med høj SI er I stand til at forstå medarbejdernes følelser og perspektiver, se og læse de underliggende motiver hos medarbejderne samt dygtigt bringe det bedste frem i andre.

Her er nogle eksempler på ledere, der med fordel kunne træne deres SI:

 • Gitte er en dygtig forskningsleder, men en smule rigid i hendes tankegang. Hun har svært ved at anerkende andres ideer, når de holder møder i afdelingen.
 • Michael forsøger at hjælpe sine medarbejdere ved at påpege deres fejl og hvordan de skal gøre i stedet for. Han ved ikke at medarbejderne har brug for værdsættelse og støtte, så de selv kan løse deres udfordringer.
 • Lene er ny leder og har svært ved at finde sig til rette i sin nye rolle. Hun synes ikke at medarbejderne gør som hun siger, selvom hun siger det både bestemt og mange gange.

Den Sociale intelligens kan trænes

Undersøgelser viser, at ledere, der mestrer denne intelligens sammen med Emotionel intelligens og System intelligens, får ledelsesmæssig succes. Samtidigt viser undersøgelser også, at intelligensen kan trænes. Du kan blive bedre til at indgå i relationer, være empatisk og lytte, ved at træne. Og det er ikke noget, du blot kan læse om i en bog!

Så, kære leder, er du blevet udsat for målinger, der tyder på, at du med fordel kan træne din Sociale intelligens, vil jeg opfordre dig til at tilmelde dig min nye Teamcoach uddannelse, der starter til december 2016, hvor du bliver uddannet til at coache ud fra de tre intelligenser. Læs mere om min Teamcoach uddannelse her.

Individuel ledercoaching

Vil du hellere træne din Sociale intelligens i et individuelt ledercoaching-forløb, hvor vi specifikt arbejder med dine tre intelligenser, er det også en mulighed. Læs mere her.

Læs mere om de tre intelligenser

I næste uge beskriver jeg i mit nyhedsbrev og her på bloggen, hvad der kendetegner System intelligens og giver inspiration til, hvordan du også kan træne den.

Har du spørgsmål eller kommentarer til indlægget, må du meget gerne skrive her på bloggen og jeg uddyber gerne.

God ledelseslyst,
Lena Uldall