Resultater og tilfredshed

Her er et udpluk af de tilbagemeldinger, Uldall Consult Aps har fået fra kunder:

“I vores afdeling har vi brugt Lena Uldall til at sætte fokus på kommunikation og samarbejde. På kort tid og med få møderessourcer har vi fået overblik over hvordan vi skal klædes på til fremtidige opgaver. Det har været meget trygt for alle parter at have Lena til at styre processen. Lena kan med ordentlighed og faglig indsigt få alle med til samles om at arbejde for det gode arbejdsmiljø. Vi har haft stor glæde af at Lena både kan arbejde med at coache individuelt, i gruppesammenhænge og som formidler af nye redskaber og værktøjer som vi alle kan bruge i dagligdagen.”

Søren Thorbøll, afdelingsleder, Kompetencecenter Nord, Aarhus Kommune

”Vi har brugt Uldall Consult til vores systemiske lederuddannelse samt vores kompetenceudvikling af samtlige medarbejdere på Grenen. Lena Uldall er en dygtig proceskonsulent, der forstår at få proces og indhold til at spille sammen. Lena har skabt bevægelse og nye former for indhold, som vi forventer, kommer til at leve som en ny forståelse og kultur i hele organisationen i mange år fremover”

Lars Emil Andersen, forstander på Grenen, Region Midtjylland.

”Lena Uldall har en rigtig god fornemmelse for situationen og menneskene i processen. Hun er skarp i både sin formidling og faglighed. I såvel lederuddannelsen og uddannelsesforløbet af medarbejderne har hun udvist fornem styring og ledelse bl.a. gennem humor. Hun har skabt tillid og troværdighed omkring både proces og indhold i begge uddannelser”

Michael Aakjær, Souschef på Grenen, Region Midtjylland

”Coaching ved Lena Uldall er et vigtigt ledelsesredskab for mig, da jeg bruger det til at få ”rum” og reflektere, når jeg i en travl hverdag skal træffe beslutninger”.

Bodil Svare, Handicapchef, Skanderborg kommune.

”Coachingen har givet mig nogle brugbare værktøjer, som har hjulpet mig til min afklaring. Min coach har på bedste vis formået hurtigt at få mig til at se problemer og mulige veje videre så klart, at jeg blev i stand til at prioritere og igangsætte de nødvendige tiltag. Jeg har desuden kunnet bruge hendes metoder i personalesammenhæng i forbindelse med egen coaching af medarbejdere”.

Mie Løvschall, Afdelingsleder, Amtstandplejen.

”Vi har brugt Uldall Consult Aps til at afvikle temadage i forbindelse med etablering af vores nye organisation. Kendetegnende for forløbene har været, at vi har startet med et møde for repræsentanter for de personalegrupper der herefter deltager i temadagen. Her er forventninger blevet gennemgået. Konsulenten har på baggrund heraf kommet med et bud på afvikling af temadagen. De bud der er kommet er præget af, at konsulenten har en stor værktøjskasse at trække metoder og arbejdsformer ud af. Det er altid temadage fulde af aktiviteter og inddragelse af deltagerne. Deltagerne har følt de har fået det, de kom efter, og fået ny inspiration til at gå videre på.

Karen Lindemann, teamleder, Fagsekretariatet Handicappede og Socialpsykiatri,
Skanderborg kommune

”Lena Uldalls coaching har helt sikkert forebygget stress og sygemelding hos mig. I coaching har jeg fået vendt tingene fra noget træls bøvl til nogle konstruktive handlemåder, som påvirker organisationen positivt. Jeg bliver mere synlig overfor andre, og jeg har især fået hjælp til at genfinde mine egne ressourcer og handle der ud fra”.

Inger Marie Kristensen, Områdechef, Ældreområdet, Skanderborg kommune.

”Min coach er god til at finde ind til problemets kerne. Dernæst er hun god til at få ledt én hen på at tænke på handlingsorienterede løsningsforslag”.

Tenna Ernst, HR-leder, Skanderborg kommune.

”Min deltagelse i et længerevarende coachingforløb har betydet, at jeg er begyndt at coache mig selv i forhold til mindre problemstillinger. Min coach er med til at få det bedste frem i mig. I coachingsessionen er der en grundlæggende tro på, at jeg selv ligger inde med løsningen på min problemstilling. Min coach fungerer blot som fødselshjælper. Det oplever jeg som anerkendende og det giver en øget selvtillid – jeg kan løse langt flere problemstillinger end jeg lige tror”.

Lene Henriksen, Projektleder, Horsens Erhvervsråd.

”SAD (Sammenslutning af Daginstitutionsledere), havde fornøjelsen af at bruge Lena Uldall som underviser og foredragsholder på vores årlige martskursus. Konsulenten opfyldte vores forventninger og kursusdeltagerne var alle særdeles tilfredse med hendes undervisning. Gruppearbejdet blev lavet på en måde, som alle synes var inspirerende. SAD kan kun anbefale Lena Uldall som foredragsholder/ underviser”.

Palle Thomsen, SAD Nordjylland

Lederuddannelse i teamcoaching

Avanceret professionel teamcoach uddannelse for erfarne coaches og ledere.
Læs mere om uddannelsen her

Ledercoaching/ sparring

Få det bedste frem i dig som leder og menneske.
Læs mere om ledercoaching/sparring her

Lederteamcoaching

Skab det bedste lederteam.
Læs mere om lederteamcoaching her

Datoerne til lederuddannelse - Hold 5

2020:

  • 29-31/1 - Modul 1
  • 20/2 - Webinar aften
  • 12-13/3 - Modul 2
  • 2/4 - Webinar aften
  • 23-24/4 - Modul 3
  • 14/5 - Webinar aften
  • 10-12/6 - Modul 4

Seneste tilmeldingsfrist: 1/12 2019

10% early bird rabat ved tilmelding senest 1/10.

Vil du styrke dit lederskab?

Er du

leder, teamleder, projektleder, proceskonsulent?

Hold 5 starter i januar 2020