Resultater og tilfredshed

Udtalelser fra tidligere deltagere

I vores afdeling har vi brugt Lena Uldall til at sætte fokus på kommunikation og samarbejde. På kort tid og med få møderessourcer har vi fået overblik over hvordan vi skal klædes på til fremtidige opgaver. Det har været meget trygt for alle parter at have Lena til at styre processen. Lena kan med ordentlighed og faglig indsigt få alle med til samles om at arbejde for det gode arbejdsmiljø. Vi har haft stor glæde af at Lena både kan arbejde med at coache individuelt, i gruppesammenhænge og som formidler af nye redskaber og værktøjer som vi alle kan bruge i dagligdagen

Søren Thorbøll

Afdelingsleder, Kompetencecenter Nord, Aarhus Kommune

Lena Uldall har en rigtig god fornemmelse for situationen og menneskene i processen. Hun er skarp i både sin formidling og faglighed. I såvel lederuddannelsen og uddannelsesforløbet af medarbejderne har hun udvist fornem styring og ledelse bl.a. gennem humor. Hun har skabt tillid og troværdighed omkring både proces og indhold i begge uddannelser

Lars Emil Andersen

Forstander på Grenen, Region Midtjylland

Lena Uldall har en rigtig god fornemmelse for situationen og menneskene i processen. Hun er skarp i både sin formidling og faglighed. I såvel lederuddannelsen og uddannelsesforløbet af medarbejderne har hun udvist fornem styring og ledelse bl.a. gennem humor. Hun har skabt tillid og troværdighed omkring både proces og indhold i begge uddannelser

Michael Aakjær

Souschef på Grenen, Region Midtjylland

Coachingen har givet mig nogle brugbare værktøjer, som har hjulpet mig til min afklaring. Min coach har på bedste vis formået hurtigt at få mig til at se problemer og mulige veje videre så klart, at jeg blev i stand til at prioritere og igangsætte de nødvendige tiltag. Jeg har desuden kunnet bruge hendes metoder i personalesammenhæng i forbindelse med egen coaching af medarbejdere

Bodil Svare

Handicapchef, Skanderborg kommune

Coachingen har givet mig nogle brugbare værktøjer, som har hjulpet mig til min afklaring. Min coach har på bedste vis formået hurtigt at få mig til at se problemer og mulige veje videre så klart, at jeg blev i stand til at prioritere og igangsætte de nødvendige tiltag. Jeg har desuden kunnet bruge hendes metoder i personalesammenhæng i forbindelse med egen coaching af medarbejdere

Mie Løvschall

Afdelingsleder, Amtstandplejen

Vi har brugt Uldall Consult Aps til at afvikle temadage i forbindelse med etablering af vores nye organisation. Kendetegnende for forløbene har været, at vi har startet med et møde for repræsentanter for de personalegrupper der herefter deltager i temadagen. Her er forventninger blevet gennemgået. Konsulenten har på baggrund heraf kommet med et bud på afvikling af temadagen. De bud der er kommet er præget af, at konsulenten har en stor værktøjskasse at trække metoder og arbejdsformer ud af. Det er altid temadage fulde af aktiviteter og inddragelse af deltagerne. Deltagerne har følt de har fået det, de kom efter, og fået ny inspiration til at gå videre på

Karen Lindemann

Teamleder, Fagsekretariatet Handicappede og Socialpsykiatri, Skanderborg kommune

Lena Uldalls coaching har helt sikkert forebygget stress og sygemelding hos mig. I coaching har jeg fået vendt tingene fra noget træls bøvl til nogle konstruktive handlemåder, som påvirker organisationen positivt. Jeg bliver mere synlig overfor andre, og jeg har især fået hjælp til at genfinde mine egne ressourcer og handle der ud fra

Inger Marie Kristensen

Områdechef, Ældreområdet, Skanderborg kommune

Min coach er god til at finde ind til problemets kerne. Dernæst er hun god til at få ledt én hen på at tænke på handlingsorienterede løsningsforslag

Tenna Ernst

HR-leder, Skanderborg kommune

Min deltagelse i et længerevarende coachingforløb har betydet, at jeg er begyndt at coache mig selv i forhold til mindre problemstillinger. Min coach er med til at få det bedste frem i mig. I coachingsessionen er der en grundlæggende tro på, at jeg selv ligger inde med løsningen på min problemstilling. Min coach fungerer blot som fødselshjælper. Det oplever jeg som anerkendende og det giver en øget selvtillid – jeg kan løse langt flere problemstillinger end jeg lige tror

Lene Henriksen

Projektleder, Horsens Erhvervsråd

SAD (Sammenslutning af Daginstitutionsledere), havde fornøjelsen af at bruge Lena Uldall som underviser og foredragsholder på vores årlige martskursus. Konsulenten opfyldte vores forventninger og kursusdeltagerne var alle særdeles tilfredse med hendes undervisning. Gruppearbejdet blev lavet på en måde, som alle synes var inspirerende. SAD kan kun anbefale Lena Uldall som foredragsholder/ underviser

Palle Thomsen

SAD Nordjylland