Trivsel og lean

Undgå stress og styrk arbejdsglæden og trivslen

Uldall Consult tilbyder strategisk sparring og proceshjælp til planlægning af og opfølgning på trivsel i forbindelse med Lean – med fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Hvis man har fokus på trivsel før og under indførelse af Lean i en organisation, er der større sandsynlighed for at projektet lykkes. Det er hovedkonklusionen fra en stor undersøgelse af Leanprocessen i tre kommuner, som Uldall Consult har været involveret i.

Undersøgelsen var et KTO/KL-projekt under Det Personalepolitiske Forum og har resulteret i en pjece med en række gode råd og viden om, hvordan en arbejdsplads kan undgå stress og styrke arbejdsglæden og trivslen i en Lean-proces.