Deep Democracy-processer

Deep Democracy

Vi styrer en proces, hvor deltagerne placerer sig forskellige steder i rummet og  taler med forskellige stemmer ud fra de indre og ydre roller, der kan være på spil i deres system i forhold til et givent emne.

Formålet er at skabe klarhed og undersøge forskellige stemmer og perspektiver på en sag. Formålet er også at skabe plads til og dialog mellem de forskellige roller i systemet.

“Harmony is a wonderful thing, but not nearly as powerful as awareness” (citat Arnold Mindell)