Deep Democracy-processer

Deep Democracy

Vi styrer en proces, hvor deltagerne placerer sig forskellige steder i rummet og  taler med forskellige stemmer ud fra de indre og ydre roller, der kan være på spil i deres system i forhold til et givent emne.

Formålet er at skabe klarhed og undersøge forskellige stemmer og perspektiver på en sag. Formålet er også at skabe plads til og dialog mellem de forskellige roller i systemet.

“Harmony is a wonderful thing, but not nearly as powerful as awareness” (citat Arnold Mindell)

Lederuddannelse i teamcoaching

Avanceret professionel teamcoach uddannelse for erfarne coaches og ledere.
Læs mere om uddannelsen her

Ledercoaching/ sparring

Få det bedste frem i dig som leder og menneske.
Læs mere om ledercoaching/sparring her

Lederteamcoaching

Skab det bedste lederteam.
Læs mere om lederteamcoaching her

Datoerne til lederuddannelse - Hold 5

2020:

  • 29-31/1 - Modul 1
  • 20/2 - Webinar aften
  • 12-13/3 - Modul 2
  • 2/4 - Webinar aften
  • 23-24/4 - Modul 3
  • 14/5 - Webinar aften
  • 10-12/6 - Modul 4

Seneste tilmeldingsfrist: 1/12 2019

10% early bird rabat ved tilmelding senest 1/10.

Vil du styrke dit lederskab?

Er du

leder, teamleder, projektleder, proceskonsulent?

Hold 5 starter i januar 2020