Når det bliver svært

Forandringsprocesser sætter en masse følelser i spil. Følelser der gemmer på vigtige budskaber og er stemmer fra ”systemet”. Det er vigtigt at få alle stemmer i tale, da det kan give signal om, hvad der er på færde i organisationen og hvad der er vigtigt.

I Uldall Consult sammenligner vi forandringer med det at stå ved en kant mellem det kendte og trygge og det ukendte og nye. Dette kan give anledning til forskellige defensive reaktioner, uhensigtsmæssig kommunikation og adfærd.

Dynamik eller dynamit?

Uldall Consult Aps kan hjælpe med at arbejde med de dynamikker, der er i og omkring relationer og roller i organisationer – med at gøre det usynlige synligt. Vi faciliterer de samtaler, der er nødvendige for at I kan skabe konstruktive forandringer (hvis det er muligt).

Vi arbejder ud fra den grundantagelse, at det er vigtigt at lytte til alle stemmer fra systemet for at kunne skabe en konstruktiv forandring. Vi styrer processen med at sætte de forskellige stemmer i spil overfor og sammen med hinanden. Vi vil evt. også undervise jer i det, der kan være på spil ifm. forandringsprocesser, og hvad vi ser i jeres system. Og vi vil hjælpe jer med at udvikle jeres system, så I fremover selv kan tage hånd om fremtidige vanskeligheder.

Resultater fra sådanne processer, vi har faciliteret:

 • Forbedret produktivitet og effektivitet
 • Øget positivitet
 • Bedre lederskab
 • Bedre kommunikation

Eksempler på metoder, vi bruger:

Lederuddannelse i teamcoaching

Avanceret professionel teamcoach uddannelse for erfarne coaches og ledere.
Læs mere om uddannelsen her

Ledercoaching/ sparring

Få det bedste frem i dig som leder og menneske.
Læs mere om ledercoaching/sparring her

Lederteamcoaching

Skab det bedste lederteam.
Læs mere om lederteamcoaching her

Datoerne til lederuddannelse - Hold 5

2020:

 • 29-31/1 - Modul 1
 • 20/2 - Webinar aften
 • 12-13/3 - Modul 2
 • 2/4 - Webinar aften
 • 23-24/4 - Modul 3
 • 14/5 - Webinar aften
 • 10-12/6 - Modul 4

Seneste tilmeldingsfrist: 1/12 2019

10% early bird rabat ved tilmelding senest 1/10.

Vil du styrke dit lederskab?

Er du

leder, teamleder, projektleder, proceskonsulent?

Hold 5 starter i januar 2020