SMTTE-modellen som fælles sprog

SMTTE-modellen – et nyt fælles sprog

I organisationer findes altid et særligt “sprog” for hvordan vi gør tingene, hvad vi plejer, hvad der virker og hvad der giver mening. SMTTE-modellen kan være med til at introducere et nyt fælles sprog ift. den pædagogiske praksis og måden, I strukturerer jeres refleksioner og analyser på.

Brug SMTTE-modellen på flere niveauer

 

 

SMTTE-modellen kan bruges på flere niveauer, fx som analyse og refleksion over:

 

  • Hvordan I arbejder med det enkelte barns udvikling
  • Hvordan I implementerer jeres indsatsområder
  • hvordan I skaber bedre møder i afdelingen
  • hvordan I samarbejder fremover for at nå jeres mål

SMTTE-modellen som kompetence­udvikling

Uldall Consult Aps har haft ansvaret for flere kompetenceudviklingsprojekter i større pædagogiske organisationer.

Arbejdet har været centreret omkring SMTTE-modellen som refleksionsværktøj kombineret med andre systemiske kommunikationsværktøjer.

Konkret har medarbejderne arbejdet med deres refleksioner over det pædagogiske arbejde i mindre grupper med hjælp fra en erfaren proceskonsulent i 4 timer ad gangen.

Imellem møderne har medarbejdere og afdelingsleder øvet sig i at bruge modellen i deres daglige arbejde med de unge på døgninstitutionen, således at det lærte er blevet konkret omsat og integreret i dagligdagen med det samme.

Resultatet af projektet er:

  • En større viden om og erfaring med at bruge forskellige refleksionsmodeller, der kan udvikle det pædagogiske arbejde med de unge på døgninstitutionen
  • Et fælles ”sprog” i organisationen om fælles metoder
  • Langsigtet og målrettet tænkning ift. de unge
  • Konkrete kommunikative kompetencer, som kan bruges dels i relationen til de unge og dels imellem de ansatte på fx personalemøder. Derfor er projektet også et organisationsudviklingsprojekt
  • En stærkere refleksionskultur i organisationen

Hvis du vil læse mere om SMTTE, så klik her