SMTTE-modellen som fælles sprog

I organisationer findes altid et særligt “sprog” for hvordan vi gør tingene, hvad vi plejer, hvad der virker og hvad der giver mening. SMTTE-modellen kan være med til at introducere et nyt fælles sprog ift den pædagogiske praksis og måden, I strukturerer jeres refleksioner og analyser på.

Brug SMTTE-modellen på flere niveauer

SMTTE-modellen kan bruges på flere niveauer, fx som analyse og refleksion over:

 • Hvordan I arbejder med det enkelte barns udvikling
 • Hvordan I implementerer jeres indsatsområder
 • hvordan I skaber bedre møder i afdelingen
 • hvordan I samarbejder fremover for at nå jeres mål

SMTTE-modellen som kompetenceudvikling

Uldall Consult Aps har haft ansvaret for flere kompetenceudviklingsprojekter i større pædagogiske organisationer.

Arbejdet har været centreret omkring SMTTE-modellen som refleksionsværktøj kombineret med andre systemiske kommunikationsværktøjer.

Konkret har medarbejderne arbejdet med deres refleksioner over det pædagogiske arbejde i mindre grupper med hjælp fra en erfaren proceskonsulent i 4 timer ad gangen.

Imellem møderne har medarbejdere og afdelingsleder øvet sig i at bruge modellen i deres daglige arbejde med de unge på døgninstitutionen, således at det lærte er blevet konkret omsat og integreret i dagligdagen med det samme.

Resultatet af projektet er:

 • En større viden om og erfaring med at bruge forskellige refleksionsmodeller, der kan udvikle det pædagogiske arbejde med de unge på døgninstitutionen
 • Et fælles ”sprog” i organisationen om fælles metoder
 • Langsigtet og målrettet tænkning ift. de unge
 • Konkrete kommunikative kompetencer, som kan bruges dels i relationen til de unge og dels imellem de ansatte på fx personalemøder. Derfor er projektet også et organisationsudviklingsprojekt
 • En stærkere refleksionskultur i organisationen

Hvis du vil læse mere om SMTTE, så klik her

Lederuddannelse i teamcoaching

Avanceret professionel teamcoach uddannelse for erfarne coaches og ledere.
Læs mere om uddannelsen her

Ledercoaching/ sparring

Få det bedste frem i dig som leder og menneske.
Læs mere om ledercoaching/sparring her

Lederteamcoaching

Skab det bedste lederteam.
Læs mere om lederteamcoaching her

Datoerne til lederuddannelse - Hold 5

2020:

 • 29-31/1 - Modul 1
 • 20/2 - Webinar aften
 • 12-13/3 - Modul 2
 • 2/4 - Webinar aften
 • 23-24/4 - Modul 3
 • 14/5 - Webinar aften
 • 10-12/6 - Modul 4

Seneste tilmeldingsfrist: 1/12 2019

10% early bird rabat ved tilmelding senest 1/10.

Vil du styrke dit lederskab?

Er du

leder, teamleder, projektleder, proceskonsulent?

Hold 5 starter i januar 2020