Antropologisk kulturanalyse

Kulturen er bærende for hvordan organisationen løser sin kerneopgave

Kultur er det kit, der holder sammen på en organisation og er derfor vigtig at forstå. Kultur er så selvfølgeligt, at man ofte overser dets betydning i det daglige. Kultur præger både arbejdet, samarbejdet, ledelse og de resultater, organisationen når eller ikke når. Det er kulturen, der er bærende for hvordan organisationen løser sin kerneopgave, hvordan der vidensdeles, hvordan man løser konflikter m.v.

En kulturanalyse er et redskab til at begribe og afdække det underforståede i organisationen og tegne et billede af organisationens interne liv. Dvs beskrive, hvordan de mennesker, der tilsammen udgør organisationen, oplever kulturen, og hvordan der er sammenhæng mellem det, der siges, og det, der gøres. På denne måde får organisationen en nuanceret viden om de styrker og svagheder, der er i organisationen, som afsæt for at etablere (nye) spilleregler for samarbejdet og opgaveløsningen og understøtte organisationens mission og vision.

 

En kulturanalyse vil bestå af følgende faser:

  • Planlægningsfase
  • Dataindsamlingsfase
  • Analysefase
  • Opstilling af hypoteser og modeller
  • Beskrivelse af organisationens kultur
  • Præsentation af resultaterne