Kultur og sammenhængskraft

Opmærksomhed på kulturen – undgå modkultur

Fusions- og forandringsprocesser udfordrer ofte kulturen i virksomheden. Cirka 70 % af alle forandringsprocesser bliver ikke en succes fordi man ikke har haft tilstrækkelig opmærksomhed på de ’bløde værdier’ og kulturen i virksomheden.

Der skal udvikles en kultur, der respekterer forskelligheder, så forskellighederne bliver konstruktive for sammenhængskraften i virksomheden. Og der skal skabes synergi mellem de gamle kulturer, så det undgås, at der dannes modkulturer, som stiller sig i vejen for produktiviteten og effektiviteten.

Forstå kulturens betydning for produktivitet og effektivitet

Uldall Consult Aps har gennemført adskillige antropologiske kulturanalyser i offentlige og private virksomheder. Vi hjælper herefter ledelsen til at bruge forståelsen af virksomhedens kultur som et ledelsesinstrument til at udvikle en ny kultur.

I arbejdet med kultur vægter vi desuden højt, at alle i virksomheden får en konkret forståelse af og oplevelse med kultur – blandt andet via kulturspillet DaJa DaJa og andre simulationsøvelser.

Vi tilbyder