Kultur og sammenhængskraft

Fusions- og forandringsprocesser udfordrer ofte kulturen i virksomheden. Cirka 70 % af alle forandringsprocesser bliver ikke en succes fordi man ikke har haft tilstrækkelig opmærksomhed på de ’bløde værdier’ og kulturen i virksomheden.

Der skal udvikles en kultur, der respekterer forskelligheder, så forskellighederne bliver konstruktive for sammenhængskraften i virksomheden. Og der skal skabes synergi mellem de gamle kulturer, så det undgås, at der dannes modkulturer, som stiller sig i vejen for produktiviteten og effektiviteten.

Forstå kulturens betydning for produktivitet og effektivitet

Uldall Consult Aps har gennemført adskillige antropologiske kulturanalyser i offentlige og private virksomheder. Vi hjælper herefter ledelsen til at bruge forståelsen af virksomhedens kultur som et ledelsesinstrument til at udvikle en ny kultur.

I arbejdet med kultur vægter vi desuden højt, at alle i virksomheden får en konkret forståelse af og oplevelse med kultur – blandt andet via kulturspillet DaJa DaJa og andre simulationsøvelser.

Vi tilbyder

Lederuddannelse i teamcoaching

Avanceret professionel teamcoach uddannelse for erfarne coaches og ledere.
Læs mere om uddannelsen her

Ledercoaching/ sparring

Få det bedste frem i dig som leder og menneske.
Læs mere om ledercoaching/sparring her

Lederteamcoaching

Skab det bedste lederteam.
Læs mere om lederteamcoaching her

Datoerne til lederuddannelse - Hold 5

2020:

  • 29-31/1 - Modul 1
  • 20/2 - Webinar aften
  • 12-13/3 - Modul 2
  • 2/4 - Webinar aften
  • 23-24/4 - Modul 3
  • 14/5 - Webinar aften
  • 10-12/6 - Modul 4

Seneste tilmeldingsfrist: 1/12 2019

10% early bird rabat ved tilmelding senest 1/10.

Vil du styrke dit lederskab?

Er du

leder, teamleder, projektleder, proceskonsulent?

Hold 5 starter i januar 2020