Enneagrammet i teams

Skab fælles forståelse og sikre god kommunikation

Indsigt og træning i Enneagrammet gør det muligt at skabe fælles forståelse og sikre god kommunikation imellem mennesker på en arbejdsplads til gavn for det gode arbejdsmiljø.

 •  

Det optimale forløb for en gruppe/team, der vil arbejde med Enneagrammet:

 

 • Introduktion til Enneagrammet – fælles temadag
 • Individuel coaching – find din type – 1-2 gange afklarende coachsessioner med hjemmeopgaver imellem sessionerne
 • Fælles billede af Enneagramtyperne i gruppen/teamet – fælles temadag, herunder:
  • Typernes indbyrdes relationer
  • Fællesgørelse af værdier og overbevisninger for de enkelte typer
  • Kommunikation og stress-reaktioner for de enkelte typer
 • Opfølgning – fælles temadag, herunder:
  • Udarbejdelse af fælles handleplan for implementering af Enneagrammet i hverdagen

Kontakt mig eller ring 21 75 90 80 og vi tager en snak om hvordan vi kan arbejde med Enneagrammet i jeres team.