De 4 R’er

Retning, rammer, råderum og relationer

Lederen vil som udgangspunkt definere Retning og Rammer for teamets arbejde, mens Råderum og Relationer kalder på en dialog og koordineret forståelse I teamet (med lederen eller teamcoach som facilitator).

 

4rer illustration