Organisationsudvikling og forankring

Organisationsudvikling med udgangspunkt i virksomhedens mission, vision og strategi

Hos Uldall Consult Aps tager organisationsudvikling altid udgangspunkt i virksomhedens mission, vision og strategi. Vi skaber resultater gennem aktiv inddragelse af ledere og medarbejdere i alle faser af en udviklingsproces.

Uldall Consult Aps har en særlig viden om og erfaring med fusions- og forandringsprocesser i forbindelse med omstruktureringer.

Det er vores erfaring, at udvikling af hovedopgaven, udvikling af kultur og værdier samt medinddragelse i processen gør en forskel, når fusions- og forandringsprocesser skal lykkes.

Vi tilbyder konsulentydelser indenfor: