Kursus i tydelig kommunikation for ledere

Træning i den svære samtale

I forbindelse med organisationsforandringer opstår mange typer samtaler med den enkelte medarbejder og gruppen/teamet. Dette kursus klæder dig på til forskellige typer samtaler som leder – lige fra de dagligdags “her-og-nu”-samtaler til de vanskelige, iscenesatte samtaler.

Udtalelser fra tidligere kursister

Jeg blev fyldt med energi og viden

Tak for 3 gode og udbytterige dage med stof til eftertanke. Lena er en kompetent underviser, der leverer et perfekt miks af teori og praksis. Dagene har fyldt mig med energi og viden til min hverdag på arbejdspladsen”,

Inge Müller, Leder på Randers Bibliotek

En magiterning af viden

“Tre forrygende og lærerige dage kogt ned til en magiterning. Jeg lærte ikke blot om vanskelige/befriende samtaler. Jeg lærte også en del om mig selv i det læringsrum, hvori jeg blev centrum for en stund”,

Kirsten Vandbæk, skoleleder Hornbæk Skole

Kurset du ikke vil hjem fra 

”3 inspirerende dage hvor  teori og megen praksis og øvescenarier har givet mig en yderligere ballast i forhold til de mange samtaler en leder holder i dag. Som et kendt TV-reklameindslag siger: Kurset du ikke ville hjem fra”,

Lars Høvenhoff, Cheftandlæge Randers Kommune

De svære samtaler

Det kræver ansvarsfuld tilstedeværelse at styre en samtale på en konstruktiv måde, og for mange er det svært, fordi vi i praksis – pr. refleks styrer udenom ubehagelige situationer.

Du skal som leder kunne fremstå med autoritet og troværdighed, være lyttende og nærværende, kunne afkode kropssprog og signaler, og samtidig kunne skære igennem og bevare et konstruktivt overblik.

Derfor er konkret og praktisk træning i håndtering af forskellige typer samtaler på arbejdspladsen afgørende for et godt og bæredygtig resultat efter en organisationsforandring.

Formål

Formålet med kurset er først og fremmest at TRÆNE forskellige typer samtaler, herunder den vanskelige samtale, på individ og gruppeniveau. Endvidere er formålet at udvikle metakompetencer og færdigheder, der gør det muligt for lederne at anvende disse kompetencer og færdigheder i deres egen kommunikation med lederkolleger og medarbejdere.

Forløbet vil særligt udvikle og forbedre ledernes kommunikative kompetencer, især de lyttende og spørgende færdigheder.

Kurset tager udgangspunkt i de nyeste teorier og metoder indenfor forandringsledelse og relationsledelse i såvel tomandsrelationer som teams og hele organisationen.

Vi arbejder med: 

 • Forberedelse til forskellige typer samtaler – strategisk iscenesættelse
 • Praktiske øvelser i samtalens start, mål og afrunding
 • Hvordan du styrer samtalen uden at fremstå styrende
 • Etablering og fastholdelse af en konstruktiv samtale/dialog
 • Virkemidler til hvordan du påvirker samtalen positivt
 • Redskaber til afkodning af kropssprog og signaler
 • Forskellige spørgsmålstyper

Form

Formen vil først og fremmest være TRÆNING på forskellig vis, herunder rollespil og diverse samtaleøvelser, hvor du bliver udfordret på dine kommunikative kompetencer.

De to første dage er to sammenhængende, intensive dage og med et mellemrum til dag 3. Det forventes, at man træner i en hjemmeopgave i egen organisation mellem dag 2 og 3.

Tilmelding

Tilmelding på mail til lena@uldallconsult.dk. Kurset gennemføres ved minimum 8 deltagere.

Pris

Pris pr. deltager for 3 hele dage: 7.350 kr. inkl. morgenbrød, let frokost, kaffe/the

Sted

Hadsten

Datoer

Aftales ved rekvirering til større gruppe.

 

 

Lederuddannelse i teamcoaching

Avanceret professionel teamcoach uddannelse for erfarne coaches og ledere.
Læs mere om uddannelsen her

Ledercoaching/ sparring

Få det bedste frem i dig som leder og menneske.
Læs mere om ledercoaching/sparring her

Lederteamcoaching

Skab det bedste lederteam.
Læs mere om lederteamcoaching her

Datoerne til lederuddannelse - Hold 5

2020:

 • 29-31/1 - Modul 1
 • 20/2 - Webinar aften
 • 12-13/3 - Modul 2
 • 2/4 - Webinar aften
 • 23-24/4 - Modul 3
 • 14/5 - Webinar aften
 • 10-12/6 - Modul 4

Tilmeldingsfrist: 1/11 2019

10% early bird rabat ved tilmelding senest 1/9.