Coaching af lederteams

Coaching i lederteams er en effektiv genvej til at skabe et dynamisk arbejds- og læringsmiljø i et lederteam, så man i fællesskab løser aktuelle ledelsesudfordringer.

Formålet med lederteamcoachingen kan fx være:

 • At arbejde med værdier for ledelse og hvad ledelse er hos jer
 • At I vender ledelsesudfordringer med hinanden
 • At skabe et trygt miljø i lederteamet, der modvirker “ledelses-alenehed”
 • At I skubber til hinanden og åbner nye døre og relationer

Som lederteam får I mulighed for at se og arbejde med jeres overordnede mål og fælles arbejdsopgaver fra flere forskellige vinkler. På den måde får I en klarere opmærksomhed på, hvad der kræves af jer som team og som enkeltpersoner for at virkeliggøre jeres mål.

Lederteamcoaching forbinder således teamets mål med dagligdagens praksis.

Lederteamcoaching vil give jer:

 • redskaber til at håndtere fremtidige problemstillinger
 • fælles samtalekultur og fundament – herunder nysgerrighed og anerkendelse
 • en opmærksomhed på den ’psykologiske kontrakts’ betydning og kontekstafklaring
 • bevidsthed om roller og rolleskifte, procesviden og intervention

Dette betyder, at teamet opnår større handlekraft og I får øget indflydelse på egen udviklingsproces og teamets udvikling.

Hyppighed:

Som udgangspunkt 3 timer hver 6-8. uge over 9-12 måneder.

Form:

Coachen interviewer den enkelte leder ift en konkret ledelsesudfordring.

Der spørges især til lederens kompetencerelation til sin udfordring.

Derefter arbejder vi med forskellige former for reflekterende team, herunder Outsider Wittness Group/bevidning.

Vi starter første gang med at lave spilleregler for feedback.

Antal deltagere:

Der arbejdes med grupper à ca. 8 personer, så der er mulighed for en tæt dialog mellem den enkelte deltager og teamcoachen.

Kontakt:

Lena Uldall 21 75 90 80 lena@uldallconsult.dk

Lederuddannelse i teamcoaching

Avanceret professionel teamcoach uddannelse for erfarne coaches og ledere.
Læs mere om uddannelsen her

Ledercoaching/ sparring

Få det bedste frem i dig som leder og menneske.
Læs mere om ledercoaching/sparring her

Lederteamcoaching

Skab det bedste lederteam.
Læs mere om lederteamcoaching her

Datoerne til lederuddannelse - Hold 5

2020:

 • 29-31/1 - Modul 1
 • 20/2 - Webinar aften
 • 12-13/3 - Modul 2
 • 2/4 - Webinar aften
 • 23-24/4 - Modul 3
 • 14/5 - Webinar aften
 • 10-12/6 - Modul 4

Seneste tilmeldingsfrist: 1/12 2019

10% early bird rabat ved tilmelding senest 1/10.

Vil du styrke dit lederskab?

Er du

leder, teamleder, projektleder, proceskonsulent?

Hold 5 starter i januar 2020