Enneagrammet

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er en typemodel, der beskriver menneskets personlighed og ressourcer.

Enneagrammet

Cirklen symboliserer en helhed, et menneske, et team eller en hel organisation.
Den nitakkede stjerne symboliserer menneskets ni forskellige grundlæggende personlighedstyper og deres sammenhænge.

Enneagrammet er en forklarings- og forståelsesmodel, der både arbejder på identitetsniveau og på det, der driver og motiverer os. Det er en ramme og en metode, hvor du kan genkende dig selv og dine relationer til andre mennesker.

Enneagrammet hjælper dig med at forstå menneskelige ressourcer, værdier, bevidste og ubevidste motiver, følelsesmæssige mønstre, adfærd i relationer, forsvarsmekanismer mm.

Hvorfor er det nyttigt?

Grundantagelsen bag Enneagrammet er, at man som individ selv er ansvarlig for at motivere sig selv, skabe løsninger og fremdrift, håndtere konflikter med andre, modvirke stress etc. Og når du bliver bevidst om din egen personlighedstype, kan du bruge denne indsigt til at møde andre ”hvor de er” og ”i øjenhøjde”.

Læs mere om Ennagram-coaching