Ledercoaching/-sparring

Uldall Consult tilbyder professional coaching af ledere/chefer i offentlige og private virksomheder.

Ledercoaching er et målrettet forløb og handler om at få det bedste frem i dig som leder. Gennem ledercoaching får du styrket dine tre intelligenser: Emotionel, Social og System intelligens, der alle har betydning for din succes som leder og som menneske.

Det er en professionel samtale, når du vil:

  • Øge din ro, overblik og bevidsthed om egne handlemuligheder
  • Opnå de resultater, du ønsker og dermed bedre kvaliteten af dit (arbejds)liv
  • Opleve større tilfredshed og mere arbejdsglæde
  • Udfordres på dine blinde pletter
  • Udvikle dine tre intelligenser som menneske og som leder

Det er coachens opgave, at åbne dørene for nye perspektiver, idéer og handlemåder, så dit mål bliver realistisk og opnåeligt. Din coach er derfor også en sparringspartner, som gennem samtale og spørgsmål skærper din bevidsthed på dine egne vaner og mønstre. Det er som udgangspunkt coachen, der stiller spørgsmålene og sætter rammerne for samtalen. Du skal selv tage ansvar for indholdet og de handlinger, det kalder på hos dig efterfølgende. Du skal være parat til at arbejde med dig selv og løse hjemmeopgaver mellem coachgangene.

Lena Uldalls tilgang til coaching er inspireret af de tre intelligenser: Emotionel, Social og System intelligens suppleret med andre værktøjer som fx Enneagrammet – alt efter hvad der giver mest mening i den konkrete samtale. I kraft af Lenas mange års erfaring med ledercoaching/ledersparring og internationale certificeringer trækkes på en stor viden om ledelse, som hun også gerne deler med dig i samtalen.

Lena Uldall er bl.a. certificeret ORSCC fra USA og har mere end 2400 timers coacherfaring

Læs mere om Lena Uldalls coacherfaring her.

Find ud af om ledercoaching er noget for dig?

Oplever du nogen gange:

  • At du ikke kan se skoven for bare træer
  • At du har mange tanker, men sjældent får dem tænkt til ende
  • At du har nogle blinde pletter ift din egen rolle og holder fast i en bestemt fortælling om dig selv
  • At du gerne vil blive mere afklaret ift vigtige ting i dit arbejdsliv

Så send mig en mail eller ring 21 75 90 80 og vi tager en snak om hvordan ledercoaching kan hjælpe dig til at nå dine mål.