Kursus i coaching, feedback og den svære samtale for ledere

3 dages træning

Coaching, feedback, herunder den svære samtale, er professionelle samtaler, som lederen er ansvarlig for. I nogle situationer vil samtalen tage udgangspunkt i de gode spørgsmål, i andre situationer er der brug for sparring, feedback eller konkrete råd. De mest effektfulde samtaler beror på lederens evne til at anvende forskellige tilgange, tilpasset mål, udfordring og ambition med samtalen.

Dette 3-dages kursus klæder dig på til forskellige typer samtaler som leder – lige fra coachende sparringssamtaler til de mere vanskelige, iscenesatte samtaler. Udgangspunktet for kurset er, at organisationen er den højeste kontekst. Dette betyder, at ledelsesbaseret coaching og feedback altid er med udgangspunkt i d en konkrete opgaveløsning og medarbejderens motivation og forudsætninger for at lykkes med opgaven.

Form

Vi veksler mellem forskellige læringsmetoder på kurset. Praktisk træning og samtaleøvelser vil være i højsædet og herudover korte inspirationsoplæg, individuel refleksion, gruppearbejde, dialog, vidensdeling og best practices fra deltagernes egen praksis.   

Kurset tager udgangspunkt i den nyeste viden om coaching og feedback samt anvendelige værktøjer.

De to første dage er to sammenhængende, intensive dage med et mellemrum til dag 3. Det forventes, at man træner i egen organisation mellem dag 2 og 3.

Kompetencemål for kurset: 

  • Lederen kan bevidst lave en stærk rammesætning for samtaler og kan skelne mellem forskellige samtaleformer, samt vurdere i hvilke situationer, disse bedst anvendes.
  • Lederen forbedrer sine lyttefærdigheder og samtalefokus i coaching.
  • Lederen kan reflekteret anvende forskellige spørgsmålstyper ud fra en coachingmodel.
  • Lederen kan forstå og vurdere, hvad motiverende og effektfuld feedback er.
  • Lederen kan anvende virksom og opgavefokuseret feedback.
  • Lederen får indsigt i og forståelse for reaktionsmønstre hos sig selv og andre.
  • Lederen kan bevidst og reflekteret tilgå svære samtaler professionelt. 

Datoer og tilmelding

24. og 25. oktober kl. 9-16.00

28. november kl. 9-16.00

Tilmelding på mail til lena@uldallconsult.dk. Senest den 24/9. Kurset gennemføres ved minimum 8 deltagere.

Pris

Pris pr. deltager for 3 hele dage: 7.350 kr. inkl. morgenbrød, let frokost, kaffe/the

Sted

Kulturhuset Sløjfen, Hadsten

Udtalelser fra tidligere kursister:

Jeg blev fyldt med energi og viden

Tak for 3 gode og udbytterige dage med stof til eftertanke. Lena er en kompetent underviser, der leverer et perfekt miks af teori og praksis. Dagene har fyldt mig med energi og viden til min hverdag på arbejdspladsen”,

Inge Müller, Leder på Randers Bibliotek

En magiterning af viden

“Tre forrygende og lærerige dage kogt ned til en magiterning. Jeg lærte ikke blot om vanskelige/befriende samtaler. Jeg lærte også en del om mig selv i det læringsrum, hvori jeg blev centrum for en stund”,

Kirsten Vandbæk, skoleleder Hornbæk Skole

Kurset du ikke vil hjem fra 

”3 inspirerende dage hvor  teori og megen praksis og øvescenarier har givet mig en yderligere ballast i forhold til de mange samtaler en leder holder i dag. Som et kendt TV-reklameindslag siger: Kurset du ikke ville hjem fra”,

Lars Høvenhoff, Cheftandlæge Randers Kommune