Kursus i MUS og IKU

– Medarbejder Udviklings Samtalen og Individuel Kompetence Udviklingsplan

Alle medarbejdere skal have en årlig udviklingssamtale, der skal bidrage til en kortlægning af medarbejderens udviklingsbehov.

Dette kan være en udfordring for den enkelte leder ift.:
  • at tilrettelægge en god proces, som kan understøtte udviklingssamtalerne og den enkeltes individuelle kompetenceudviklingsplan (IKU)
  • at sikre at medarbejderens udvikling er forankret i den lokale virksomhedsstrategi

Formål

Formålet med kurset er at styrke lederens kompetencer til at gennemføre energigivende og resultatskabende MUS-samtaler i egen organisation.

Målgruppe

Ledere med personaleansvar. Det vil være en fordel for den strategiske forankring hvis flere ledere fra samme organisation deltager i kurset.

Kursets indhold og form

  • MUS og organisationens mål og strategi
  • Hvordan iscenesættes MUS og hvordan kan man forberede sig
  • Hvad kendetegner den gode samtale – herunder kommunikation og spørgsmålstyper
  • Faldgruber ved MUS – herunder magt, roller og positioner i samtalen
  • MUS og den individuelle kompetenceudviklingsplan
  • MUS med udgangspunkt i den anerkendende tilgang
  • Inspiration fra andre MUS-modeller

Kurset kobler teori med praksis gennem refleksion og dialog mellem deltagere og underviser. Der veksles mellem oplæg, dialog og konkret casetræning i gennemførelse af MUS med forskellige medarbejdertyper.

Kontakt

Info om næste åbne kursus kan fåes ved at kontakte Lena Uldall 21 75 90 80 lena@uldallconsult.dk

Kurset kan også tilrettelægges for ledere fra samme organisation/virksomhed.