Har I en Teamets stol?

af | sep 16, 2016 | Ledelse, Teamcoach uddannelse, Teamudvikling

Resultater og relationer går hånd i hånd

Virksomheder eksisterer for at skabe resultater og løse en opgave. Derfor efterspørges resultatorienterede ledere. Men fokus på resultater og målopnåelse sker ofte på bekostning af lederens og teamets færdigheder og evner til at samarbejde, som er nødvendigt for at de kan yde deres bedste. Der skal være en balance mellem produktivitet og positivitet.

Meget teamudvikling i dag har fokus på gruppens kompetencer ift relations- og resultatledelse, men fokus er oftest på enkeltindividerne i teamet. Det hindrer dem i at udvikle teamets kollektive potentiale og intelligens. Dermed går de glip af synergier, ideer og kreativitet som skabes, når mennesker bevidst trækker i samme retning. Det er på tide at skifte perspektiv fra enkeltindivid til relations-system.

System intelligent ledelse

System intelligent ledelse bruger aktivt forståelsen af det menneskelige relations-system for at beskrive og nå frem til hensigtsmæssige løsninger og udnytte teamets kollektive potentiale. System intelligent ledelse bygger på fem grundantagelser. Jeg vil i denne og efterfølgende blogindlæg nedenfor beskrive hvad de indebærer:

Første grundantagelse: Teamet som relationssystem

Relationssystemet har sin egen visdom og stemme. Det vil med andre ord sige, at systemet er upartisk og har en indsigt som er utilgængelig for det enkelte individ alene. Men når teamet er samlet bliver det tydeligt, hvad de har sammen.

Teamets stol

Teamets stol
Jeg har for nyligt været sammen med et team hvor det enkelte teammedlem holdt på sit eget perspektiv, mig og mit, i en diskussion. Altså en situation hvor teamindividerne kun tænkte på sig selv og deres egne behov.

Jeg satte derfor en stol frem og skrev ”Teamet” på den. Nu var der en ring med 7 stole – en stol til hvert teammedlem og en til ”Teamet”. Hvert teammedlem fik derefter anledning til at give udtryk for sit eget synspunkt én gang, mens kollegerne lyttede for at forstå det, der blev sagt. Til slut var det tid til at høre ”Teamets stol” og være åben for hvilken indsigt den kunne bringe.

Flere af teammedlemmerne blev overraskede over det nye perspektiv, som blev tilgængeligt for dem. Når de satte sig i ”Teamets stol”, kunne de hæve sig op i et helikopterperspektiv og se sagen fra teamets perspektiv.
Teamet har efterfølgende brugt ”Teamets stol” som en metafor for at forstå, hvad teamet har brug for, noget som er større end den enkeltes behov.

Vil du udvikle din System Intelligens?

Har du lyst til at høre mere om hvordan du som leder kan arbejde med dit teams systemintelligens, er du velkommen til at kontakte mig på mail lena@uldallconsult.dk eller på mobil 21759080.

Du er også velkommen til at deltage på min nye teamcoach uddannelse for erfarne ledere og coaches, hvor hele modul 3 handler om at blive mere system intelligent. Du kan læse mere om min teamcoach uddannelse her.

God ledelseslyst,

Lena Uldall

Læs mere: Jeg er inspireret af materialet fra min internationale certificering som ORSC’er (Organization & Relationship Systems Coaching) samt international teamcoach, Anne Rød’s bog: Endring, systeminspirert ledelse i praksis (2015).