En ny kultur skabes ikke over én nat (2009)

af | aug 2, 2009 | Kultur

Ny arbejdspladskultur

Skrevet af konsulent Lena Uldall, Uldall Consult Aps og Direktør Morten V. Pedersen, Assens Kommune

Kulturspil2704

Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune er som en stor ”sammenbragt familie”. Området rummer medarbejdere og ledere fra hele seks gamle kommuner, Fyns Amt samt Miljøcentret. Desuden er der siden sammenlægningen kommet en række nye medarbejdere til.

Det har efterladt et behov for at sætte fokus på samarbejdsrelationerne! Med udgangspunkt i moderne organisationskultur, har området derfor igennem det sidste 1½ år arbejdet med et samlet kulturprojekt, hvor målet har været at finde fælles værdier og en fælles samarbejdskultur.

– Det er min vurdering, at de store forandringer og ændringer i arbejdsforholdene har medvirket til, at den enkelte leder eller medarbejders personlighed og følelser er i spil i langt højere grad end tidligere. Den legitimitet eller autorisation, der var i de gamle roller er på ny i spil, fortæller Morten V. Pedersen, direktør for Miljø, Teknik og Plan.

– Når ledere og medarbejdere har dyrket hver deres kultur, holdninger og værdier – måske over flere år, opstår der let problemer ved en fusion i forhold til, hvordan vi som mennesker, fra den ene dag til den anden, skal kunne dele en ny identitet og værdier eller optage en helt ny fælles kultur.

– Jeg mener derfor, at det er helt afgørende at have skærpet fokus på den menneskelige faktor i forhold til at opnå succes med fusioner – og kulturprojektet har netop været med til at sætte fokus på værdier og måden, vi indgår i forskellige samarbejdsrelationer på, siger Morten V. Pedersen og pointerer videre, at det er væsentligt, at være opmærksom på, at mennesker ikke bare sådan ændrer holdninger og værdier fra den ene dag til den anden.

– Der kan være meget stor forskel på, hvordan de kulturelle forskelle opleves og fortolkes. Jeg mener derfor, at det er vigtigt, at der skabes rammer for at udvikle en kultur, hvor vi med jævne mellemrum standser op og reflekterer over tingene. Hvor vi giver hinanden plads til og mulighed for at drøfte relationerne til og mellem hinanden i organisationen.

Kultur og bløde værdier er også for teknikere!

”Hvis vi skal samarbejde, skal vi ha’ en fælles kultur og lære at tale det samme sprog”. Sådan siger Hans Jørgen Pedersen, næstformand i MED-udvalget i Miljø, Teknik og Plan, Assens Kommune, der har været igennem en stor fusion af 6 tidligere kommuner, et amt og et miljøcenter. Han fortsætter: ”Kulturprojektet har gjort, at vi har lært hinanden at kende på en ny og anderledes måde. Vi har fået større forståelse for hinandens arbejde og har lært, hvad kulturen betyder i dagligdagen.”

”Vi kom jo fra mange forskellige kulturer, og vi var mange, der blev overraskede over de store kulturforskelle, der var, da vi flyttede under samme tag. Så da vores direktør foreslog, at vi skulle arbejde med kultur og bløde værdier for at skabe en god samarbejdskultur, var vi straks med på idéen i MED-udvalget.”

”Kulturspillet DaJa DaJa var virkelig en øjenåbner! Vi tror, vi ved, hvad folk vil ha’, og så er det noget helt andet, de vil ha’. Vi lærte, hvor vigtigt sproget er, for at vi kan forstå hinanden. Der kom også ting frem i lyset, som ikke ellers ville være blevet sagt højt. For eksempel, hvem der går ud og drikker kaffe sammen, og hvordan vi sætter os til frokost. Nu er vi blevet mere obs på hinanden, og vi kan snakke sammen på kryds og tværs af de gamle kulturer”, fortæller Hans Jørgen, der til daglig også fungerer som tillidsrepræsentant for teknikerne i huset.

Kulturprojektet indeholdt også afdelingsvise temadage, hvor den enkelte afdeling arbejdede med de temaer, som var på spil i netop deres afdeling. ”På vores temadag i Plan og Byg fik vi virkelig sat tingene på plads. Der blev snakket ud om tingene, og ledelsen kom mere på plads. Så nu kan vi bedre holde de positive ting for øje, når vi taler sammen i dagligdagen”, siger Hans Jørgen.

Dette synspunkt er teknisk tegner, Helle Jonassen, enig i: ”Efter vores temadag, er der blevet fulgt op på ting, der ikke fungerede. Der er ikke længere murren i krogene, og vores hverdag er blevet nemmere af, at spøgelserne så at sige er kommet ud af skabet. Nu er det blevet i orden at sige tingene ligeud, og vi har fået en større forståelse for vores forskelligheder”.

I starten var vi lidt tøvende overfor projektet – á la hvad ska’ vi nu det for? Men dér var vores direktør god til at gå forrest, og tiden har været givet godt ud. Vi har som teknikere forstået, at vi også kan bruge de bløde værdier til noget”, slutter Helle.

Og kulturprojektet kommer tilsyneladende også borgerne til gode, for medarbejderne har fået nogle kommunikationsredskaber, som de kan bruge, når der kommer borgere ind i forvaltningen, som heller ikke altid taler samme ”kultursprog”, som dem på den anden side af skranken. ”Vi har bl.a. arbejdet med forskellige kommunikationsstile”, slutter Helle Jonassen.

Kulturprojektet i Miljø, Teknik og Plan

1. Fælles temadag for hele Direktørområdet med kulturspillet DaJa DaJa og dialog om fælles værdier

2. Afdelingsvise temadage, hvor emnerne var forskellige, bl.a.: Organisering af opgaverne, Lederskab-følgeskab og Arbejdsglæde.

3. Fælles temadag som afslutning på projektet.

Læs mere om kulturspillet DaJa DaJa