Bliv bevidst om din Emotionelle intelligens

af | aug 26, 2016 | Ledelse, Teamcoach uddannelse

Ledere der lykkes mestrer de tre intelligenser

Undersøgelser viser, at ledere der lykkes og har professionel succes i deres lederskab, er de ledere, der mestrer de tre intelligenser: Emotionel intelligens, Social intelligens og System intelligens.

I en serie af 3 blogindlæg beskriver jeg, hvad de tre intelligenser dækker over og giver nogle ideer til, hvordan du kan træne den.

Først skal det handle om Emotionel intelligens i daglig tale også kaldet Følelsesmæssig intelligens.

Emotionel intelligens (EI) kend dig selv

EI kaldes også for den intrapersonelle intelligens og handler grundlæggende om at kende sig selv. Dvs. være bevidst om sine egne følelser, mens de optræder. At have selv-bevidsthed i betydningen af en vedvarende opmærksomhed på sine indre tilstande. I denne selvreflekterende årvågenhed iagttager og undersøger bevidstheden erfaringerne, deriblandt følelserne.

Selv-bevidsthed betyder kort sagt at være bevidst om både vores sindsstemning og vore tanker om denne sindsstemning. Vi skal ikke til at undertrykke vores følelser, for alle følelser sætter krydderi på tilværelsen. Men vi skal skabe balance mellem følelserne og magte dem.

Daniel Goleman om succefulde ledere

Daniel Goleman gør i bogen Emotional Intelligence op med den gængse opfattelse af, hvor afgørende vores kognitive IK er. Moderne neurologisk forskning peger på, at vores kognitive (erkendelsesmæssige) evner kun er en blandt mange intelligenser og slet ikke den vigtigste.

De personer, der klarer sig godt i livet, magter kvaliteter som selverkendelse, selvbeherskelse, vedholdenhed, flid og motivation, indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Det er personer, der er selvstændige, har selvdiscipling og en generel optimistisk tilgang til livet.

Nylige undersøgelser af top 100 topchefer viser, at deres succes hænger sammen med følelsesmæssig selvkontrol i form af at komme sig hurtigt af stress, at kunne styre pinefulde følelser, at have en tilpasningsevne, når omstændighederne ændrer sig, og holde et uforstyrret fokus på deres mål.

Når en person har høj EI kan hun eller han arbejde med sine egne oplevelser på en dygtig måde. Tilsvarende vil en person med lavt EI være uopmærksom på hvordan hun/han føler, ude af stand til at udtrykke sine følelser på en ordentlig måde eller blive taget som gidsel af sine følelser.

Her er nogle eksempler på ledere med lav EI fra mine konsulentopgaver:

  • Birthe er en engageret leder som har svært ved at håndtere konflikter. Normalt vil hun gøre alt for at undgå konfrontationer, indtil hun ikke længere kan rumme det, og så eksploderer hun.
  • Hans er en kompetent faglig chef, men han har en tendens til at være meget kritisk og krævende overfor sine medarbejdere. Den ene efter den anden medarbejder forlader arbejdspladsen efter kort tid i jobbet pga. hans ikke-støttende facon.
  • Kirsten bekymrer sig om sine medarbejdere, men bliver pinligt berørt over ”følelses-ting”, så hun værdsætter sjældent sine medarbejdere. Medarbejderne føler at hun er ikke-anerkendende og følelsesmæssigt afkoblet.

EI kan trænes

EI kan, ifølge Daniel Goleman, udvikles hele livet. Og der findes forskellige måder at træne det på. Hvis du for eksempel har tendens til vrede, når andre gør noget bestemt, er det en god ide at falde til ro gennem afspænding, vejrtrækningsøvelser eller kredsløbstræning.  Du kan også bruger XYZ-metoden for at få dit budskab igennem til den person, der har fået dig op i den emotionelle rutchebane:

”Da du gjorde X, fik det mig til at føle Y, og jeg vil gerne ha’, du gjorde Z i stedet for.”

Træn din Emotionelle intelligens

Der findes en række enkle teknikker, som du kan træne, hvis du vil øge din EI. Jeg tilbyder at træne sammen med dig. Enten gennem et coachforløb, hvor du får ”solo”-opmærksomhed – 1:1 coaching.

Eller på min nye Teamcoach uddannelse, modul 1. Vi skal arbejde med dig som menneske og din væren i relationer, som er vigtigt at være bevidst omkring for at kunne coache optimalt. Du får desuden konkrete og nye redskaber til at coache 1:1 situationer.

Du kan læse mere om teamcoach uddannelsen eller ledercoaching her.

Læs mere om de tre intelligenser og deres betydning for godt lederskab

I de efterfølgende uger skriver jeg i mit nyhedsbrev og her på bloggen om Social intelligens og System intelligens og giver dig inspiration til, hvordan du kan træne dem.

Vil du have besked direkte i din indbakke, når jeg skriver, kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev her.

Har du spørgsmål eller kommentarer til indlægget må du meget gerne skrive her på bloggen og jeg uddyber gerne.

God ledelseslyst,
Lena Uldall