Stemmer i systemet

Stemmer i systemet

Alle medlemmer af et teamsystem er informationsbærere, også kaldet stemmer i systemet. Hver og en af teamets medlemmer er informationsbærere på vegne af relations-systemet/teamet. Tilsammen giver de et billede af teamets tilstand, behov eller ønsker. Ved at træde et...
Kan du læse dit team?

Kan du læse dit team?

Oplever du nogle gange som leder:At dit team ikke rigtigt får løst deres opgaver, men bruger en masse tid på andre ting?At der er en masse ”gift” og usagte ting i atmosfæren omkring teamet og at du ikke rigtigt ved hvordan I skal få talt om det?At dit team bevæger sig...
Har I en Teamets stol?

Har I en Teamets stol?

Resultater og relationer går hånd i hånd Virksomheder eksisterer for at skabe resultater og løse en opgave. Derfor efterspørges resultatorienterede ledere. Men fokus på resultater og målopnåelse sker ofte på bekostning af lederens og teamets færdigheder og evner til...
Træn din Sociale intelligens

Træn din Sociale intelligens

Mange ledere oplever engang imellem at blive målt. For eksempel i den psykiske del af en APV, ved Trivselsundersøgelser, 360 graders evalueringer, De 5 kernekompetencer  osv. Disse målinger er også målinger på din Sociale Intelligens som leder. Din Sociale intelligens...

Vil du styrke dit lederskab?

Er du

leder, teamleder, projektleder, proceskonsulent?

Hold 5 starter i januar 2020