Avanceret professionel lederuddannelse i teamcoaching

Ledelsescoaching / sparring

Skab det bedste lederteam

Effektfuld ledelse og organisationsudvikling

Vi arbejder med at udvikle ledere og virksomheder, så opgaverne løses effektfuldt og med høj kvalitet. Og vi fremmer arbejdsglæde og gode samarbejdsrelationer hos vores kunder.

Effektfuld ledelse og organisationsudvikling

Vi arbejder med at udvikle ledere og virksomheder, så opgaverne løses effektfuldt og med høj kvalitet. Og vi fremmer arbejdsglæde og gode samarbejdsrelationer hos vores kunder.

LEDELSE

ORGANISATIONS
UDVIKLING

ORGANISATIONS
UDVIKLING

Hvad er Uldall Consult ApS

Uldall Consult ApS er et konsulentfirma, der arbejder ud fra et organisationspsykologisk og systemisk perspektiv med ledelse og organisationsudvikling. Vi har særligt fokus på udvikling af god ledelse i praksis og skabelse af gode organisationskulturer.

Uldall Consult har særlige kompetencer i forhold til:

Klik her for en uddybelse af Uldall Consults profil

Vil du styrke dit lederskab?

Er du

leder, teamleder, projektleder, proceskonsulent?

Hold 5 starter i januar 2020