Avanceret professionel Teamcoach uddannelse for erfarne ledere og coaches

avanceret teamcoach uddannelse

Denne coachuddannelse er for dig der er motiveret for at udvikle dine egne – og coache andres – relationskompetencer. Uddannelsen giver dig en dybdegående forståelse af og indsigt i  emotionel, social og system intelligens, som du direkte kan bruge i dit arbejde med relationer og teams. Gennem din egen udvikling og selvindsigt på uddannelsen bliver du bedre til at begå dig i og lede relationer og teams – som erfaren leder,  facilitator, proceskonsulent, coach, projektleder mm.

Coaching af relationer og teams er en særlig niche indenfor coaching. Gennem denne avancerede uddannelse udvikler du de færdigheder, der kræves, for at indgå i denne niche.

Gennem uddannelsen vil du:

 • Få styrket din praksis, når du arbejder med at coache relationer og teams
 • Få de nyeste internationale øvelser og redskaber til at arbejde med relationer og teams
 • Øge din emotionelle og sociale intelligens
 • Styrke bevidstheden om din coachrolle og din identitet som både leder og coach
 • Lære at coache ”det fælles tredje” (selve relationen) ud fra en forståelse af system intelligens
 • Lære at skabe motivation for udvikling og forandring hos dig selv og andre
 • Få personlig coaching og feedback
 • Indgå i et professionelt netværk af erfarne ledere og coaches.

Uanset om du er ansvarlig for et team eller træner andre i at udvikle deres team, vil denne uddannelse give dig modeller, redskaber og træning i at coache relationer og teams, så du kan udvikle teams med høj effektivitet og høj trivsel.

Uddannelsen er baseret på ICF’s 11 kernekompetencer og efterlever de etiske regler i ICF (International Coach Federation).  Med denne uddannelse kan du via portfolio vejen blive coachcertificeret på ACC-niveau hos ICF.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre moduler á tre dage, tre webkonferencer med træning og supervision mellem modulerne og to dages integration/certificering. Det forventes, at du træner coaching mellem modulerne i mindre træningsgrupper.

teamcoach-uddannelse

Moduler på uddannelsen

Emotionel intelligens – 3 dage.

På dette tredages modul arbejder du med din egen emotionelle intelligens og din væren i relationer. Du får konkrete og nye redskaber til at coache i 1:1 situationer, herunder at coache dine klienter ift. deres relationer og Emotionelle Intelligens. Du øver dig i at skabe aftaler og sætte scenen for et coachforløb baseret på ICF’s kernekompetencer – herunder magt og etik i coaching. Du træner at lytte på flere niveauer og at spørge efter nøgleord. Vi arbejder med dine ydre, indre og hemmelige roller og deres betydning ift at være i relationer. Og vi træner de tre kropscentre som fundament for din Emotionelle Intelligens.

Social intelligens – 3 dage.
Dette tredages modul handler om din sociale intelligens, herunder arbejdet med et mindre antal relationer f.eks. et par. Vi vil træne dine færdigheder i at arbejde med signaler og det at skifte kanaler, mens du coacher (kropslig, visuel, auditiv, omgivelseskanal). Vi skal arbejde med følelser i relationer og hvordan du kan genkende og coache konfliktsituationer. Du bliver også fortrolig med at bruge værdier, myter og drømme som redskaber i personlige og erhvervsmæssige sammenhænge.

System intelligens – 3 dage.
På dette tredages modul vil vi udforske system intelligens og det at coache systemets ”fælles tredje”, både i teams og organisationer. Vi udforsker teamets mangfoldighed og forskellige stemmer og du får coaching værktøjer til at hjælpe relationer til at genkende og tilpasse forskellige perspektiver. Vi arbejder med kulturel indflydelse på relationssystemet, herunder spøgelsesroller. Vi vil træne hvordan man tager et øjebliksbillede” af et team og coacher det via konstellationsarbejde. Vi arbejder med modgift til giftige kommunikationsformer og meget mere.

Integration og certificering – 2 dage
På dette modul integreres de tre tidligere moduler gennem praksis, supervision, dybere forståelse og øvelse, øvelse, øvelse. Modulet afsluttes med certificering som coach, der understøtter de 11 kernekompetencer i ICF.

Webkonferencer
Mellem modulerne mødes du med dine medstuderende og underviser i et virtuelt rum, hvor vi træner nogle af de øvelser, du har lært på modulerne. 2 timers varighed pr. gang.

Forventninger
Det forventes, at du deltager i alle aktiviteter på uddannelsen med et højt engagement og tager ansvar for din egen og andres træning, udvikling og læring. Det forventes desuden, at du træner sammen med andre erfarne ledere i træningsgrupper mellem modulerne.

Introaften – Gratis

Denne aften giver dig en appetizer på hvad uddannelsen indeholder og indebærer. Vi introducerer de tre intelligenser, som uddannelsen er bygget op omkring og træner et par modeller fra uddannelsen.

Praktiske informationer

Uddannelsen afholdes i Kulturhuset Sløjfen i Hadsten.

Introaften:
30. marts kl. 19.00-21.00

Modul 1: – Emotionel Intelligens
23. august – 25. august

Webkonference: 14. september kl. 19.00-21.00

Modul 2 – Social Intelligens
4. oktober – 6. oktober

Webkonference: 26. oktober kl. 19.00-21.00

Modul 3 – System Intelligens
8. november – 10. november

Webkonference: 23. november kl. 19.00-21.00

Integration og certificering
12. december – 13. december

ICF certificering

For at blive certificeret på ACC portfolio niveau hos ICF skal du opfylde en række betingelser:

 1. Have modtaget 60 timers undervisning der bygger på ICF’s kernekompetencer
 2. Kunne dokumentere 100 timers coacherfaring
 3. Optage en coachsession (audio) hvor du demonstrerer opfyldelse af ICF’s kernekompetencer
 4. Have modtaget 10 timers mentorcoaching
 5. Bestå en online test hos ICF

På denne uddannelse hjælper vi dig med at dokumentere punkt 1 + 2 og det praktiske vedr. punkt 3. Desuden vil der være tilbud om mentorcoaching mod ekstra betaling.

Undervisere

Uddannelsen ledes af Lena Uldall, der er internationalt uddannet og certificeret relations- og systemcoach (ORSC) ved Center for Right Relationship (akkrediteret teamcoach uddannelse) og PCC ved ICF med mere end 2400 timers dokumenteret coacherfaring samt en 2-årig Integral Psykologisk Efteruddannelse. Se profil

Afhængigt af deltagerantallet vil der være flere instruktører.

Pris & ”early birds”

Hvis du tilmelder dig inden den 7. april sparer du hele 30% på prisen, så prisen bliver kr. 18.550. Normalpris kr. 26.500 plus moms.

Hvis du tilmelder dig inden 7. maj sparer du 20% på prisen, så prisen bliver kr. 21.200.

Hvis du tilmelder dig inden 7. juni sparer du 10% på prisen, så prisen bliver kr. 23.850.

Prisen inkluderer mappe med materialer og forplejning. Du skal selv sørge for at købe relevante bøger (vi arbejder med en grundbog på uddannelsen).

Tilmelding

Bindende tilmelding  på mail til Lena Uldall senest den 7. juni:
lena@uldallconsult.dk

Der er plads til mellem 10 og 16 deltagere på uddannelsen.