fbpx

Effektfuld ledelsesudvikling og organisationsudvikling

Vi arbejder med at udvikle ledere og virksomheder, så opgaverne løses effektfuldt og med høj kvalitet. Og vi fremmer arbejdsglæde og gode samarbejdsrelationer hos vores kunder.

Uldall Consult ApS

Uldall Consult ApS er et konsulentfirma, der arbejder ud fra et organisationspsykologisk og antropologisk perspektiv med ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Vi har særligt fokus på udvikling af god ledelse i praksis og skabelse af gode organisationskulturer.

Uldall Consult har særlige kompetencer i forhold til:

Klik her for en uddybelse af Uldall Consults profil.