Effektiv lederudvikling og organisationsudvikling

Vi arbejder med at udvikle ledere og virksomheder, så opgaverne løses effektivt og med høj kvalitet. Og vi fremmer arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø hos vores kunder.

Uldall Consult ApS

Uldall Consult ApS er et konsulentfirma med mange års konsulenterfaring, der arbejder ud fra et systemisk og antropologisk perspektiv med lederudvikling og organisationsudvikling. Vi har særligt fokus på udvikling af god ledelse i praksis og gode organisationskulturer.

Uldall Consult har særlige kompetencer i forhold til:

Klik her for en uddybelse af Uldall Consults profil.